Pro Educatione Futura Alapítvány

IBAN szám: HU80 1171 9001 2034 5224 0000 0000

Adószám: 18026645-1-43

Tisztelt Szülők és Támogatók!

A Kispesti Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium támogatására közhasznú alapítványt hoztunk létre. Az alapítvány neve: Pro Educatione Futura alapítvány.
Az alapítvány közhasznú tevékenységének céljára befizetett pénzösszeg (adomány) után közcélú adomány kedvezménye címén adókedvezmény érvényesíthető. (1995. évi CXVII. tv.)

A támogatás befizetése csekken (az iskolában kérhető), vagy átutalással az OTP Rt-nél vezetett bankszámlaszámra: 11719001-20345224,
IBAN szám: 1171 9001 2034 5224 0000 0000 teljesíthető.

Az adókedvezményt csak a befizető veheti igénybe. Ezért a csekk vagy átutalási megbízás közlemény rovatában kérjük az adóazonosító jel feltüntetését.
Amennyiben a befizető nevéből a tanuló nevére nem lehet egyértelműen következtetni, kérjük a gyermek nevét is beírni a közlemény rovatba.

Az alapító okirat szerint az alapítvány célja a minőségi magyar-spanyol tannyelvű oktatás elősegítéséhez szükséges szakmai és technikai feltételek biztosítása, illetve a fejlődő kétnyelvű oktatáshoz általánosan kapcsolódó, az aktuális igényeket kielégítő edukációs melléktevékenységek, különös tekintettel a tanköteles oktatásban résztvevő diákok egészséges fejlődésére.

Ezt elősegítendő a modern oktatási elméleteket figyelembe véve, az integrált oktatás megvalósítása érdekében, a szegregáció csökkentését célul kitűzve, és testi fogyatékkal élő diákok hátrányos helyzetének javítása, illetve a szociális helyzetük miatt nehéz helyzetben lévők felzárkóztatása érdekében különböző források összegyűjtése, méltányos és arányos szétosztása.

Az Alapítvány ismeretterjesztő céljai közül kiemelendő az egészséges környezet és életmód, a fenntartható fejlődés, továbbá a megértést és elfogadást előmozdító kulturális oktatás fontossága.

Köszönettel és tisztelettel:

Dr. Cselik Ágnes
igazgató, a kuratórium tagja