2023/2024.TANÉVRE KITÖLTENDŐ IGÉNYLŐLAPOK

2023. SZEPTEMBER HAVI EBÉDBEFIZETÉS TÁJÉKOZTATÓ

Kedves Szülők és Diákok!

Akik szeretnének ebédet befizetni 2023. szeptember hónaptól kezdődően, azokat kérem, hogy a szülői tájékoztató levelek elolvasása után, az abban leírtak alapján, legyenek szívesek a megfelelő igénylőlapokat kitölteni és megküldeni 2023. június 15. napig.

A megküldés történhet:

Amennyiben nem áll módjukban nyomtatni, akkor a papír alapú nyomtatványok átvehetők az iskola gazdasági irodájában. (126. számú)

A szülői tájékoztató leveleket és a kitöltendő igénylőlapokat a megnevezésekre kattintva tudják letölteni.

SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ LEVELEK:

  • Szülői tájékoztató levél (Ebben a tájékoztatóban az is szerepel, hogy aki első ízben veszi igénybe az étkezést, annak adatkezelési hozzájárulási nyilatkozatot is le kell adnia. Ez MÓDOSÍTÁSRA került, mivel az igénylőlap/szándéknyilatkozat tartalmazza a szülő adatkezeléshez történő hozzájárulását, valamint az on-line felületen a következő tanév első rendelési időszakában a szülőnek egy „felugró” ablak elfogadásával is hozzá kell járulnia az étkezés rendeléssel összefüggésben kezelt adatok a Szolgáltató által történő adatkezeléséhez)
  • Kedvezményes étkezéssel kapcsolatos tájékoztató
  • Befizetési információ

LETÖLTHETŐ IGÉNYLŐLAPOK:
KÉRJÜK, HOGY MINDEN IGÉNYLŐLAPOT NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL HIÁNYTALANUL , ALÁÍRÁSSAL ELLÁTVA LEGYENEK SZÍVESEK KITÖLTENI!

Az igénylőlapokat jogosultság szerint kell kitölteni az alábbiak alapján:

A teljes áron befizetőknek:

A kedvezményes (50%-os) áron befizetőknek:
(nagycsaládos, tartósan beteg, rendszeres gyermekvédelmi segélyre jogosultaknak)

  • Szándéknyilatkozat és igénylőlap (Intézményi közétkeztetés megrendeléséhez a 2023/2024-es tanévre igénylőlap)
  • 8. melléklet NYILATKOZAT a 328/2014. (XII. 29.) Korm. rendelethez
    Csatolni kell a kedvezményes étkezés igénybevételéhez az IGAZOLÁST a tartósan betegségről, a rendszeres gyermekvédelmi segélyről. Nagycsaládosoknak nem kell igazolás. Nagycsaládos kedvezmény esetén kérjük, töltsék ki a többi gyermek adatait is, hogy segítséget tudjunk nyújtani a jogosultság megállapításához.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a kedvezményes étkezést kizárólag a kedvezményre jogosító hivatalos dokumentumok beküldése után lehetséges beállítani az ebédprogramban. Az igazolások hiányában a Szolgáltató csak teljesárú étkezést tud biztosítani (az utólag benyújtott kedvezményre jogosító dokumentum alapján visszamenőleges hatállyal érvényesíthető a jogosan járó kedvezmény).

A diétás étkezést igénybe vevőknek:

9. számú mellékletben foglaltak részére:

Az igénylőlapokat és az igazolásokat minden tanév előtt (és változás esetén) az első befizetéskor kell leadni.

NAGYON FONTOS, hogy ebédet befizetni kizárólag a kitöltött igénylőlap és igazolás és nyilatkozat leadása után lehet!
Az igénylőlapokon megadott adatokban bekövetkező bárminemű változást, a nyilatkozatot tévő személy köteles bejelenteni 15 napon belül az ügyintézőnek.

EBÉD BEFIZETÉSE és LEMONDÁSA:

Ebédet befizetni kizárólag az alábbiak alapján lehetséges:

  • Multischool online szülői felületen, vagy
  • Készpénzben havi egy alkalommal az előre meghirdetett befizetési napon az ÉSZGSZ központi székhelyén.

A megküldött igénylőlapok feldolgozása után a megadott e-mail címre kerül megküldésre a MultiSchool online szülői rendelésfelület regisztrációjához szükséges KÓD.
A felület minden hónapban 5-25. napok közötti időszakban lesz elérhető.
2023. szeptember hónapra történő befizetés 2023.08.05-2023.08.25. közötti időszakban lesz lehetséges.

Ebéd lemondása:

Az étkezés lemondása folyamatosan biztosított a szülői felületen, mely
legkésőbb az előző munkanap 9 óráig lehetséges.

ÉTKEZÉSI DÍJAK:

Teljes ár: Br.: 402,59 Ft/nap
Kedvezményes (50 %): Br.: 201,295 Ft/nap

Készpénzes befizetés esetén legkésőbb az előző munkanap 9 óráig lehetséges az ebed.kispestikarolyi@gmail.com e-mail címen.

Az étkezést biztosító Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet honlapja: a www.eszgsz.hu oldalon található.

Üdvözlettel:
Asztalos Tünde
E-mail: ebed.kispestikarolyi@gmail.com