Kompetenciamérés

Mit mér a kompetencia mérés?

A szövegértés fogalma:

az írott nyelvi szövegek megértésének, használatának és a rájuk való reflektálásnak a képessége, annak érdekében, hogy az egyén elérje céljait, fejlessze tudását, képességeit, kikapcsolódjék, sikerrel alkalmazkodjon vagy vegyen részt a mindennapi kommunikációs helyzetekben.

A matematikai eszköztudás magában foglalja:

az egyénnek azt a képességét, amelynek segítségével megérti és elemzi a matematika szerepét a valós világban; a matematikai eszköztár készségszintű használatát; az elsajátított matematikai tudás valós élethelyzetekben való alkalmazásának igényét és az erre való képességet; a matematikai eszközök használatát a társadalmi kommunikációban és együttműködésben az egyén életkorának megfelelő szinten

Az iskolánk és az országos átlag összehasonlítása:

A kompetencia mérések összehasonlító elemzése a megadott kérdések alapján

Az Országos kompetenciamérések fenntartói, intézményi és telephelyi szintű eredményei a 2006/2007. tanévi méréstől nyilvánosak. A tanulók eredményei a 2007/2008. tanévi méréstől kezdődően a mérési azonosító megadásával lehetséges.

Mit mér a kompetencia mérés?

A szövegértés fogalma:

  • az írott nyelvi szövegek megértésének, használatának és a rájuk való reflektálásnak a képessége,
  • annak érdekében, hogy az egyén elérje céljait, fejlessze tudását, képességeit, kikapcsolódjék,
  • sikerrel alkalmazkodjon vagy vegyen részt a mindennapi kommunikációs helyzetekben

A matematikai eszköztudás magában foglalja:

  • az egyénnek azt a képességét, amelynek segítségével megérti és elemzi a matematika szerepét a valós világban;
  • a matematikai eszköztár készségszintű használatát; az elsajátított matematikai tudás valós élethelyzetekben való alkalmazásának igényét és az erre való képességet;
  • a matematikai eszközök használatát a társadalmi kommunikációban és együttműködésben az egyén életkorának megfelelő szinten

Országos összehasonlítások

Erről a grafikonról több dologra is lehet következtetni: az egyik, hogy az országos átlageredmények az évek során nem változtak jelentősen, a másik pedig az, hogy az átlag pontszámok a 6. és 8. évfolyam között jelentősen megugranak, míg a 8. és 10. évfolyam között alig változik. Ez magyarázható a gyerekek életkori sajátosságaival, hiszen 12-14 éves kor között alakul ki a tudatos tanulás és az első nagy szellemi érés időszaka ez. A második szakasz a matematikai képességek rögződésének időszaka, a számolási, egyenlet megoldási rutin fejlődése ezekre a tanévekre tehetők. Egy 6-odikos és 10-edikes diák pontjai között kb. 120-150 az eltérés.

Kompetenciamérés - matematika 2
Kompetenciamérés - matematika

Országos összehasonlítás szövegértésből​

A matematikához hasonlóan itt is megállapíthatjuk, hogy az évek során nem volt jelentős változás az országos átlagokban, bár a 6. évfolyamon 2011-12-ben volt egy kis mélypont. Itt nincs akkora eltérés a 6. – 8. évfolyam között, mint a matematikában, egyenletesebb a növekedés, az átlagos eltérés egy 6-odikos és 10-edikes diák között kb. 100 pont.

Kompetenciamérés - szövegértés 2
Kompetenciamérés - szövegértés