2023. MÁJUS HAVI EBÉDBEFIZETÉS

Kedves Szülők és Diákok!

KÉSZPÉNZES étkezési térítési díj befizetés kizárólag az ÉSZGSZ központi helyén biztosított.

Cím: Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet, 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 49-51.

Befizetés időpontjai:
2023. június hóra 2023.05.15. hétfő 7:00-18:00

BEFIZETÉS ÖSSZEGE:
2023. június hónapra 11 napra (2023.06.01-06.15.)
Teljes ár: 4.430,- Ft
50%: 2.215,- Ft

Ebédet lemondani legkésőbb az előző munkanap 9 óráig lehetséges az ebed.kispestikarolyi@gmail.com e-mail címen lehetséges.

ONLINE, BANKKÁRTYÁS FIZETÉS:

Első befizetés esetén a „Szándéknyilatkozat és igénylőlap” és a „Nyilatkozat” nyomtatványok kitöltése és megküldése után a megadott e-mail címre fogjuk megküldeni a MultiSchool 4 ebédprogram szülői felület regisztrációjához szükséges kódot.

A MultiSchool 4 szülői felülete minden hónap 05-25. közötti időszakban áll a szülők rendelkezésére. Ezen időszak között tudják megrendelni és kiegyenlíteni online bankkártyás fizetéssel a következő hónapra szóló ebéd összegét.
Továbbá ebédet lemondani legkésőbb az előző munkanap 9 óráig lehetséges az egész hónapban a szülői felületen.

Kérjük, hogy olvassák el a mellékelt két tájékoztatót:

NAGYON FONTOS, hogy az ebédet befizetni csak a kitöltött igénylőlap, igazolás és nyilatkozat megküldése vagy leadása után lehet!

Az alábbi igénylőlapokat és igazolásokat (melyet a teljes, a kedvezményes áron és a diétás étkezést igénylőknek is le kell adniuk) tanévenként egy alkalommal (és változás esetén) az első befizetéskor.
Az igazolást csak a kedvezményes étkezést igénybe vevőknek kell leadniuk, lásd lejjebb.4.03

Az igénylőlapokat jogosultság szerint kell kitölteni az alábbiak alapján:

A letöltendő nyomtatványokat az igénylőlapok megnevezésére kattintva tudják letölteni.

A teljes áron befizetőknek:

A kedvezményes (50%-os) áron befizetőknek:
(nagycsaládos, tartósan beteg, rendszeres gyermekvédelmi segélyre jogosultaknak)

A KEDVEZMÉNYES ÉTKEZÉS (50% -os) IGÉNYBEVÉTELÉHEZ CSATOLANDÓ IGAZOLÁSOK:

Nagycsaládos kedvezmény (3 vagy több gyermek) esetén:
Elegendő a szülői nyilatkozatok kitöltése, figyelembe véve az erre vonatkozó törvényi előírásokat. Más igazolás nem szükséges!
(Ha hozzájárulnak, kérjük töltsék ki a többi gyermek adatait is a 8 sz.mellékleten, hogy segítséget tudjunk nyújtani a jogosultság megállapításához)

Tartós betegség vagy fogyatékosság- díj kedvezmény esetén:
– A Magyar Államkincstár által kiállított határozat másolatát az emelt
összegű családi pótlék folyósításáról,
– vagy szakorvos által kiállított igazolás tartósan beteg, vagy súlyosan
fogyatékos gyermekről,
vagy szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye (ha az állapot nem végleges a kedvezmény a határozatban vagy szakvéleményben meghatározott időtartama alatt vehető igénybe)
FONTOS: A hatósági kártya önmagában nem elegendő igazolási mód!
Rendszeres gyerekvédelmi – díj kedvezmény esetén:
A települési önkormányzat jegyzőjének rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt megállapító határozata, mely kijelöli a kedvezményezett részére az igénybevételre jogosító kezdő napot, ez általában 1 éves időtartam. A kedvezmény csak a határozat szerinti időtartam alatt jár!

FONTOS: Az önkormányzat által kiadott halmozottan hátrányos helyzet megállapítására vonatkozó dokumentum alapján a kedvezmény ezen a jogcímen nem érvényesíthető!
Nevelésbe vett/ utógondozói ellátás – díj kedvezmény esetén
– Gyámhatósági határozat, amely kimondja a nevelésbe vételt.
– 9. melléklet az átmeneti otthon által kitöltve, lepecsételve (nevelőszülői
aláírással, pecsét nélkül nem fogadható el)

FONTOS: a Gyvt.151.§(8) bek. értelmében a nevelőszülőknél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben ideiglenes hatállyal elhelyezettek, illetve nem nappali rendszerű oktatásban résztvevő utógondozói ellátásban részesülő fiatal után a normatív kedvezmény nem vehető igénybe!

Diétás étkezéshez kapcsolódó tudnivalók (nem feltétlenül kapcsolódik a tartós betegség kedvezményhez)
Diétás étrend igénylésének befogadása és teljesítése kizárólag a 37/2014.(IV.30.) EMMI rendelet 2.§ (1) bek.22. pontja szerinti képesítésű szakorvosi vélemény alapján teljesíthető. Házi orvosi, gyermekorvosi igazolás nem elegendő!
Szakorvosi igazolás és diétás igénylőlap kitöltése nélkül nem tudjuk a diétás étkezést biztosítani!!

Figyelmeztetés!! A különböző jogcímekre járó jogosultságok nem vonhatóak össze! (célszerű azt választani, amelyik hosszabb időtartamú vagy végleges állapotot igazol)

A fenti adatokban bekövetkező bárminemű változást, a nyilatkozatot tévő személy köteles bejelenteni 15 napon belül az ügyintézőnek. Ellenkező esetben visszamenőlegesen is vissza kell fizetni a jogosulatlanul igénybe vett kedvezményt.
Értjük ez alatt akár a lejárt gyermekvédelmi kedvezményeket, akár a gyermekszámban bekövetkezett változásokat, tekintve, hogy az egyetemista gyermek esetleg időközben megszerzi a diplomát, vagy egyéb módon fejezi be tanulmányait. Valamint, ha a tartósan beteg gyermeket a felülvizsgálat időközben gyógyulttá nyilvánítja.

Kérjük, hogy a továbbiakban kísérjék figyelemmel iskolánk honlapját!

Az étkezést biztosító Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet honlapja: a www.eszgsz.hu oldalon található.

2022.07.27.

Üdvözlettel:
Asztalos Tünde
E-mail: ebed.kispestikarolyi@gmail.com